Tag Archives: เครื่องพิมพ์วันที่

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตของสินค้า

สมัยปัจจุบันเทคโนโลยีการทำสัญญาณบนผลผลิต ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตทุกวันเพิ่ม เป็นพิเศษ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นขนานใหญ่ที่จะต้องออกกฎประกาศสำคัญไว้บนตัวสินค้า กลุ่มของสินค้าเองก็ผลิตจากวัตถุหลากหลายประเภท พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ของซื้อของขายจากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นอาทิ ครั้นแล้ว การคัดใช้เครื่องใช้ไม้สอย หรือเครื่องทำสัญญาณต่างๆ จึงต้องเลือกเฟ้นใช้ให้เหมาะสำหรับกลุ่มของซื้อของขาย สัณฐานงานด้วย และเหตุที่ธุรกิจของคุณควรจะมีเครื่องทำสัญลักษณ์ หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ทำ วันหมดอายุ คือ 1.เพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้า จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ 2.ข่าวของซื้อของขายฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการทำของของซื้อของขายนั้น 3.ผู้ทำสามารถทำเครื่องหมายไว้บนผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องรักษาการปลอมได้ 4.ช่วยเพิ่มราคาให้กับผลิตผลได้อีกทาง ด้วยข่าวสารสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อของซื้อของขายนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบ CIJ และ … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตของสินค้า