Tag Archives: ห้องเย็น

ลักษณะของระบบห้องเย็น

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room ) มีไว้เพื่อลดอุณภูมิเพื่อรอวิธีการต่อไป หรือ เพื่อคุมเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในขบวนการผลิตเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อกำหนดของเวลาเข้ามาด้วย อุณหภูมิใช้งานที่มุ่งหมายส่วนใหญ่ ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับสินค้า ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room) มีไว้เพราะด้วย ลดอุณหภูมิ และเก็บของซื้อของขาย ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บรักษาที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , | Comments Off on ลักษณะของระบบห้องเย็น