Tag Archives: ผ้าม่าน

ผ้าที่นิยมนำมาทำผ้าม่าน

สำหรับผ้ามักนิยมเลือกเป็นผ้าพื้นสี ที่มีการให้สี หรือออกแบบสีอย่างพิถีพิถัน ให้อารมณ์ของสี เข้ากับยุคสมัย โดยผ้าที่มีน้ำหนัก มีความพริ้วไหว ทิ้งตัวดี โดยที่ไม่จำเป็นเสมอไป ที่ต้องเป็นผ้าเนื้อหนา ปัจจุบัน ผ้าม่านมีการนำเข้าจากต่างประเทศ ในเรื่องของเนื้อผ้า  ผ้าม่านไม่จำเป็นต้องเป็นผ้าที่มีเนื้อหนาเสมอไป ความสำคัญจะอยู่ที่โครงสร้างของผ้า วัตถุดิบ และเทคนิคการทอ ผ้าที่หนา อาจไม่ได้อย่างที่เข้าใจ บางครั้งแสงผ่านและมองทะลุได้ แต่กลับกัน ผ้าที่บางอาจไม่สามารถมองผ่านได้ เหตุผลคือการใช้เส้นใยหรือเส้นด้ายที่เล็กกว่า  มีความหนาแน่นมากกว่า ผ่านกระบวนการทอตามคุณลักษณะ ทำให้ได้ผ้าม่านที่เป็นไปตามความต้องการเช่น การทิ้งตัว ความพริ้วไหว ความสวยงามได้รูปทรง ขณะเดียวกันผ้าที่มีเนื้อหนากว่า ถึงแม้จะมีน้ำหนักมาก แต่อาจไม่มีคุณสมบัติดังที่กล่าว อันเป็นเหตุผลที่คุณสมบัติของผ้าที่หนาอาจสู้ผ้าที่บางกว่าไม่ได้ ฉะนั้นผ้าที่มีน้ำหนัก การทิ้งตัว ไม่ได้ขึ้นอยู่ความหนาของผ้าม่านเสมอไป ดังนั้นการเลือกใช้ผ้าม่าน ต้องดูที่ความเหมาะสม เช่นผ้าที่มีเนื้อบาง ก็จะเหมาะกับผ้าม่านลักษณะที่ต้องการความพริ้วไหว … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged | Comments Off on ผ้าที่นิยมนำมาทำผ้าม่าน