Tag Archives: ต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ Hosting

ความแตกต่างระหว่าง Hosting กับเว็บเซิร์ฟเวอร์

เว็บ Hosting กับเว็บเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันอย่างไร Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องที่มีสเปคหรือระบบทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างสูง รวดเร็วต่อการใช้งาน คอมพิวเตอร์นี้จะมีไว้เพื่อเก็บข้อมูล เนื้อหา รูปภาพ หรือทุกๆอย่างเกี่ยวกับเว็บไซต์ไว้ โดยทั่วไปแล้ว คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถที่แบ่งเนื้อที่ออกเป็นหลายส่วนสำหรับเว็บไซต์อื่นๆด้วย เช่น เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มีเนื้อที่ฮาร์ดดิส 500 GB ก็สามารถจะแบ่งเนื้อที่ในฮาร์ดดิสสำหรับ 500 เว็บไซต์ได้เลย (เว็บไซต์ล่ะ 1 GB) Web Hosting คือ พื้นที่สำหรับเก็บเว็บไซต์ โดยใช้บริการในรูปแบบการเช่าดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ดังนั้นการแบ่งพื้นที่ก็จะแบ่งมาจาก เว็บเซิร์ฟเวอร์ นั้นเอง การเช่าเว็บโฮสติ้งจึงเหมาะกับเว็บไซต์ขนาดเล็ก เป็นเว็บไซต์ของบริษัทหรือเพื่อขายสินค้า ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นเหมาะสำหรับเว็บไซต์ขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากหลายแสนหลายล้านคน ดังนั้นจึงต้องการระบบหรือเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับความต้องการใช้ในปริมาณที่มากๆและใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยเช่นกัน ต้องรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้ Hosting ผู้ที่จะทำเว็บไซต์ส่วนตัวหรืออยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองสิ่งที่ควรจะเรียนรู้ก่อนจะอัพไฟล์หรือเว็บไซต์ขึ้น … Continue reading

Posted in โฮสติ้ง | Tagged | Comments Off on ความแตกต่างระหว่าง Hosting กับเว็บเซิร์ฟเวอร์