ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนมแพะ ผู้สูงอายุ

นมแพะ ผู้สูงอายุสามารถสนับสนุนและปรับปรุงสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของงบประมาณของครอบครัว อะไรก็ตามที่ช่วยลดต้นทุนเหล่านั้นควบคู่ไปกับการปรับปรุงสุขภาพจะเป็นประโยชน์ ด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นประจำในระยะยาว ค่ารักษาพยาบาลในปัจจุบันและอนาคตจะลดลง และคุณภาพชีวิตของคนจำนวนมากจะเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมนมแพะ ผู้สูงอายุ นี่เป็นเพียงประโยชน์บางส่วน: การเพิ่มการบริโภคแคลเซียมและกรดโฟลิกสามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ทำไมอาหารเสริมนมแพะ ผู้สูงอายุจึงจำเป็น

คำตอบมาจากความเป็นจริงของชีวิตในปัจจุบัน วิธีการทำฟาร์มสมัยใหม่เน้นการทำฟาร์มพืชเชิงเดี่ยว นมแพะ ผู้สูงอายุเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกอย่างเข้มข้น ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจำนวนมากถูกใช้เพื่อทำให้พืชผลเดี่ยวให้ผลผลิตมาก เนื่องจากพืชผลหนึ่งมีความเข้มข้น ทุ่งนาจึงขาดสารอาหารในไม่ช้า ไม่ใช้การหมุนของพืชผลต่าง ๆ ดังนั้นจึงไม่ใช้สารอาหารอย่างสมดุล นอกจากนี้ ทุ่งนาไม่ได้รับอนุญาตให้รกร้างและไม่ได้รับการเติมด้วยสารอาหารจากธรรมชาติ ผลผลิตในปัจจุบันไม่มีสารอาหารที่พวกเขามีในอดีต ดังนั้นจึงไม่ได้จัดหาองค์ประกอบ

อาหารในปัจจุบันส่วนใหญ่ประกอบด้วยผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวก่อนวันสุก หรืออาหารแปรรูปที่เต็มไปด้วยสารกันบูด เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในตารางการขนส่งที่ยาวนาน หรืออาหารที่ไม่มีใยอาหารหรือมีน้ำตาลและไขมันมากเกินไป อาหารเสริมช่วยให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากสารอาหารที่หลากหลายที่พวกเขาเคยได้รับจากสวนและฟาร์มของตนเอง แต่ไม่สามารถได้รับจากอาหารที่ผลิตเป็นจำนวนมากและแปรรูปจากร้านขายของชำ มีความกังวลว่านมแพะ ผู้สูงอายุอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่จะสนับสนุนความกลัวนี้

นมเเพะ ผู้สูงอายุ

This entry was posted in สินค้าและบริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.