เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของแมกเนติก

แมกเนติกเป็นขั้นตอนในการประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า การทดสอบระหว่างใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้ามีความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน หลักสูตรฝึกอบรมการทดสอบแบบพกพาได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างผู้ทดสอบที่มีความสามารถในการตรวจสอบและทดสอบแมกเนติก ความสำคัญของการฝึกอบรมอุปกรณ์พกพา คาดว่าหนึ่งในสี่ของอุบัติเหตุทางไฟฟ้าทั้งหมดเชื่อมโยงกับแมกเนติกไฟฟ้าแบบพกพา เหตุการณ์ที่โชคร้ายเหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะๆ ตามกฎหมายว่าด้วยไฟฟ้าในที่ทำงาน

แมกเนติกเฉพาะผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

ในการทดสอบแบบพกพาเท่านั้นที่สามารถตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารสาธารณะและส่วนตัวได้ คุณสมบัติของหลักสูตรฝึกอบรมแมกเนติก โปรแกรมการฝึกอบรมการทดสอบแบบพกพาที่ได้คะแนนสูงนั้นสอดคล้องกับหลักปฏิบัติล่าสุดของ หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วยการระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และเส้นทางต่างๆ ที่แมกเนติกได้รับความเสียหาย การเรียนรู้ขั้นตอนการทดสอบต่างๆ และการใช้เครื่องมือทดสอบอย่างถูกต้อง

เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของหลักสูตรฝึกอบรมแมกเนติก นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรยังได้รับการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบด้วยสายตาและการเก็บบันทึกข้อมูล ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาหรือความรู้ในการทดสอบแมกเนติกไฟฟ้าก่อนในการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้รับคะแนนสูงให้ความสำคัญกับทฤษฎีและการปฏิบัติของการทดสอบ อย่างเท่าเทียมกันพื้นที่ต่าง ๆ ของการทดสอบแบบพกพา

หลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมแมกเนติกแล้ว

คุณสามารถเข้าร่วมบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบแบบพกพาได้ บริษัทเหล่านี้ว่าจ้างโดยธุรกิจเพื่อตรวจสอบและทดสอบแมกเนติก อย่างไรก็ตาม เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทภายนอกเพื่อประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนมากกำลังสร้างพนักงานภายในองค์กรของตนเองที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ  หน้าที่หลักของพนักงานในบริษัทที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการทดสอบแบบพกพาคือ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแมกเนติกทั้งหมดในองค์กรมีความปลอดภัย บุคคลที่เข้าร่วมในหลักสูตรการฝึกอบรมอุปกรณ์พกพาสามารถตรวจสอบแมกเนติกในสำนักงานหรือโรงงานได้ตามปกติ ตามที่ผู้บริหารด้านสุขภาพและความปลอดภัย ระบุข้อบกพร่องเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ในเครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถระบุได้ผ่านกระบวนการนี้ แมกเนติกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมของอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบด้วยสายตาควรทำตามด้วยการทดสอบแบบพกพา ขณะทดสอบเครื่อง ผู้ทดสอบควรตรวจสอบฉนวนของอุปกรณ์และสายเคเบิล ขั้วของสายไฟ และระบบสายดิน

This entry was posted in สินค้า. Bookmark the permalink.

Comments are closed.