Fire pump อุปกรณ์ดับเพลิงและการศึกษา

 

Fire pump เป็นสินค้าสำคัญในทุกธุรกิจและที่อยู่อาศัย กฎหมายกำหนดให้อาคารสาธารณะส่วนใหญ่ต้องมีอุปกรณ์ดังกล่าวตามมาตรฐานที่กำหนด สิ่งนี้เป็นจริงแม้กระทั่งกับอาคารที่สร้างขึ้นในรูปแบบป้องกันเปลวไฟ พวกเขาอาจจำกัดความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แต่ไม่สามารถป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรก Fire pump ในการดับไฟ ในการป้องกันอัคคีภัย ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายเรื่องนี้

ถ้าไม่มี Fire pump อุปกรณ์ใช้ดับไฟได้อย่างไร

เป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอาคารและผู้จัดการที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมในอาคาร เพื่อที่ว่าในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะได้มีงานทำ ผู้อยู่อาศัยจะสามารถใช้อุปกรณ์เพื่อดับไฟที่มีขนาดเล็กลงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาออกจากการควบคุม การบำรุงรักษา Fire pump แน่นอนว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่แต่ใช้ไม่ได้ก็แย่พอๆ กับการไม่มี Fire pump ให้เริ่มเลย ถ้าไม่แย่ไปกว่านั้น อีกครั้ง เจ้าของและผู้จัดการของอาคารต้องบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงตามกำหนดเวลาที่ผู้ผลิตระบุเพื่อให้อุปกรณ์ยังคงอยู่ในสภาพการทำงาน

เครื่องดับเพลิงที่หักจะไม่หยุดเปลวไฟหรือช่วยชีวิตคน การศึกษาของผู้อยู่อาศัยแล้วถ้าคุณไม่รู้วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง มันจะมีประโยชน์กับคุณอย่างไร อาคารควรมีการฝึกอบรมเป็นประจำโดยผู้ผลิต Fire pump เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยบางส่วนสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่พวกเขาได้ติดตั้งไว้ ผู้อยู่อาศัยทุกคนควรตระหนักถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานในกรณีเกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้เกือบจะเป็นธรรมชาติ

ขอแนะนำให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจำ

เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวและตระหนักว่าต้องทำอย่างไร นอกจากนี้ยังจะเน้นพื้นที่ใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความแออัดและอนุญาตให้ผู้ออกแบบแผนหนีไฟแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหานี้ การป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บเมื่อเกิดไฟไหม้ การบาดเจ็บเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป้าหมายของ Fire pump และแผนการหนีไฟคือการย่อให้เล็กสุด สำหรับการบาดเจ็บที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอแนะนำให้มีชุดปฐมพยาบาลในพื้นที่ที่เลือกไว้เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บในขณะที่คุณรอให้เจ้าหน้าที่พยาบาลมาถึง

อาคารทุกหลังควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์บางประการเหล่านี้ และทำให้ผู้อยู่อาศัยปลอดภัยและลดความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง และให้ความรู้แก่ผู้อยู่อาศัยเพื่อให้อาคารมีความปลอดภัยมากที่สุด Fire pump ปฐมพยาบาลให้พร้อมหากเกิดเพลิงไหม้เพื่อรักษาผู้บาดเจ็บจนกว่าเจ้าหน้าที่แพทย์จะสามารถไปถึงที่เกิดเหตุและจัดการกับผู้บาดเจ็บสาหัสได้

This entry was posted in บริการ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.