การทำงานของ Cloud Web Hosting

การทำงานของ Cloud Web Hosting คือการนำเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพการทำงานของ virtualized technology มาใช้งานโดยใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ จำนวนหลายเครื่อง ต่อกันเป็น Server Farm ซึ่งจะใช้ Storage Server เก็บข้อมูล ส่วนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ในการประมวลผลเท่านั้น หากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ เครื่องใดเครื่องหนึ่ง เสีย เกิดปัญหา เครื่องอื่นๆ ก็จะมีการทำงานแทนโดยอัตโนมัติ จึงทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ต่อไปโดยที่เว็บไซต์ไม่ล่ม หากเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ระบบ High Availability (HA) จะเริ่มกระบวนการ HA ทันที และระบบจะทำการ Restart Virtual Machine ให้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเข้าใช้บริการได้ตลอดเวลา 24 x 7 ซึ่ง Web Hosting ของเรามี Uptime 99.99% และมีระบบป้องกัน Spam และ Virus ที่ได้ผล 99.99% บวกกับประสิทธิภาพของ Server ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Cloud Computing Technology ซึ่งดูได้จาก สเปคของเครื่อง Cloud Server ที่สูงมาก และเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์จริงๆ (ไม่ใช้ PC มาทำ) ไม่เหมือนกับ Hosting บางรายที่ ราคาถูก ให้พื้นที่เยอะ แต่ประสิทธิภาพไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเวลาที่มีผู้เข้ามาใช้เป็นจำนวนมาก อาจทำให้ CPU ทำงานหนัก ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ Web Hosting หรือ Host ล่ม

* ระบบ Cloud มีหลายรูปแบบ ควรศึกษาให้ดีๆ ก่อนตัดสินใจเช่าเว็บโฮสติ้ง เพราะมีเว็บโฮสติ้งบางรายที่แอบอ้างใช้แค่ชื่อ Cloud ของ OS (CloudLinux OS) ซึ่งจริงๆ เป็นแค่ OS แล้วมาบอกว่าเป็นระบบ Cloud Hosting ซึ่งจริงๆ แล้วระบบ Cloud Hosting ต้องใช้ Hardware ที่รับบน Server Farm ที่นำมาพ่วงต่อๆกันเป็นหลักเท่านั้น

This entry was posted in โฮสติ้ง and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.