ความน่าเชื่อถือและสิ่งที่ต้องคำนึง ในการเลือก Web hosting

4

ความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ Web Hosting ลูกค้าสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ Web Hosting ได้จากรูปแบบของหน่วยงานว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลระยะเวลาที่เปิดดำเนินการว่ามีการให้บริการนานแล้วหรือไม่ มีทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์หรือไม่ พิจารณาจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการด้วยนอกจากนี้ควรคำนึงถึงช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์เบอร์ 02, เบอร์มือถือ, เบอร์แฟกซ์ อีเมล์ติดต่อ HostingLotus จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทถูกต้องตามกฏหมาย บริษัทจดทะเบียนมาแล้ว 1 ปี เราดำเนินธุรกิจด้าน Hosting มาแล้วในนามคณะบุคคลกว่า 5 ปี เว็บไซต์เราได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยจำนวนลูกค้ามากกว่า 1000 ราย

Spec ของเครื่อง server ที่ให้บริการ Hosting เราใช้เครื่อง Server Brand Name ทุกเครื่อง ขณะนี้เป็น Dell Server รุ่น R200 cpu Intel Xeon Quad-Core สำหรับให้บริการ Web Hosting ผู้ให้บริการบางเจ้า นำเครื่อง pc ธรรมดามาให้บริการ เมื่อมีผู้ใช้บริการมาก ๆ ก็จะทำให้เกิดปัญหาเว็บล่ม และเปิดเว็บช้าได้ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา หลักๆ จะมีอยู่ 2 ภาษา คือ PHP กับ ASP ถ้าเป็น Windows Server จะรองรับทั้งสองภาษา Hosting Lotus ให้บริการด้วย Linux Server จะรองรับเฉพาะ PHP แต่การทำการ PHP บน Linux Server จะแรง เร็ว และเสถียรกว่า บริการเสริมต่างๆ เรามีบริการเสริมให้บริการติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ ให้ลูกค้า เช่น เว็บบอร์ด  เว็บสำเร็จรูป เว็บอีคอมเมริช์ บล็อก ระบบการเรียนการสอนออนไล์ e-Learning บริการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่น

Web Hosting ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ การที่จะเลือกว่า Web Hosting ควรอยู่ในประเทศ หรือต่างประเทศดี ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาที่เว็บไชต์ ถ้าเป็นลูกค้าในประเทศ ก็ควรเลือก Hosting ที่ตั้งอยู่ในประเทศ ส่วนมากตั้งอยู่ที่ตึก CAT เพราะเวลาลูกค้าเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่า แต่หาก ลูกค้าคุณเป็นลูกค้าต่างประเทศ ก็ควรเลือก Hosting ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ จะได้รวดเร็วกว่าที่จะต้องเข้ามา ดูข้อมูล ที่เก็บไว้ที Hosting ในเมืองไทย แต่ Hosting ที่ตั้งอยู่ที่ต่างประเทศ อาจจะประสานงานให้การ support ยากกว่า hosting ในเมืองไทยเล็กน้อย

This entry was posted in โฮสติ้ง. Bookmark the permalink.

Comments are closed.