การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ของธุรกิจเว็บโฮสติ้ง

ธุรกิจเว็บโฮสติ้ง มีการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางความเสี่ยงในหลายๆด้าน นอกจากนี้ผู้ทำธุรกิจเว็บโฮสติ้งยังมีจำนวนมาก ในขณะที่จำนวนลูกค้ากลับลดน้อยลง อันเนื่องมาจากความไม่รู้ ไม่เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์อีกทั้งไม่มีการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นต้น

ข้อดีของการทำธุรกิจเว็บโฮสติ้งยังพอมีให้เห็นอยู่บ้าง เพราะผู้ให้บริการแต่ละรายพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจทั้งในแง่ของคุณภาพของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ บุคลากร งานบริการ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ บางรายอาจแตกไลน์ธุรกิจ ให้ครอบคลุมวงการธุรกิจ เว็บ โฮสติ้ง

ทางด้านตัวลูกค้าเองสามารถเลือกผู้ให้บริการได้หลากหลาย ลูกค้ามีอำนาจในการตัดสินใจใช้บริการ หากการใช้บริการไม่สนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถบอกเลิกสัญญา และย้ายไปใช้บริการเว็บโฮสติ้งรายใหม่ได้ การย้ายไปใช้บริการกับผู้ให้บริการรายใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก ลูกค้าอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้ ทำให้ผู้ให้บริการต่างแข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด

ผู้ให้บริการใช้โปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ ส่วนใหญ่จะมีโปรโมชั่นคล้ายๆกัน เช่น เมื่อซื้อแพคเกจโฮสฟรีจดทะเบียนชื่อโดเมน นั่นแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเกี่ยวกับผู้ให้บริการโฮสติ้งมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน ถึงแม้ต้นทุนจะสูงขึ้นก็ตาม ด้วยโปรโมชั่นที่ผู้ให้บริการนำมาเป็นจุดขาย ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการโฮสติ้งให้ตรงกับความต้องการได้ดีที่สุด บางรายอาจพิจารณาด้านราคา ด้านคุณภาพ หรือการให้บริการที่ดี

โฮสติ้งที่มีราคาแพงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไป ในการแข่งขันของธุรกิจประเภทนี้ ไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงเพื่อใช้บริการเลย ของดีโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการยังมีให้ใช้บริการอยู่มากมาย ทางด้านลูกค้าควรคำนึงถึงเว็บไซต์และการใช้งานที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องซื้อบริการทีเกินความจำเป็นเพราะผู้ใช้บริการสามารถย้ายโฮสได้ตลอดเวลา ผู้ใช้อาจเริ่มจากบริการแพคเกจเล็กๆก่อนแล้วย้ายไปใช้แพคเกจที่ใหญ่ขึ้นในภายหลังได้ อีกทั้งผู้ให้บริการยังมีเซิร์ฟเวอร์ทั้งในและต่างประเทศไว้ให้บริการ นั่นจึงเป็นประโยชน์อย่างมาก หากศึกษาข้อมูลหรือสอบถามจากผู้ให้บริการ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะจะทำให้เราได้ใช้บริการโฮสติ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

This entry was posted in โฮสติ้ง and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.